Статус: 
Прекратена
Дата на създаване на електронната преписка: 
18.08.2016 г.
Наименование: 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.“

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 02.09.2016 г., 17:30 ч.
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Услуги

Възлагане/ прекратяване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: