Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
12.06.2018 г.
Наименование: 

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на консултант, осъществяващ дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 22.06.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Работа на комисията

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: