Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
12.06.2018 г.
Наименование: 

Обява с предмет: "Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година"

Удължен срок за подаване на документи: 
петък, 22.06.2018 г., 17:30 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 

чл. 188, ал. 2 от ЗОП

ID № на Информацията за удължаване  9077455

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 19.06.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Обявление

Документация

Изменение

Работа на комисията

Възлагане/ прекратяване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: