Дата на създаване на електронната преписка: 
13.07.2018 г.
Наименование: 

Изготвяне на Техническо задание за изпълнение на „Реконструкция и модернизация на централната климатична инсталация в 18-етажната административна сграда на МТИТС, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11“

Вид: 
Пазарна консултация

Приложения

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП и чл. 29, ал. 1 от ПП ЗОП

Приложения към Пазарна консултация

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: