Дата на създаване на електронната преписка: 
22.08.2016 г.
Наименование: 

Покупка на малък кораб за специализирани измервания

Съвместно възлагане с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”.

Вид: 
Пазарна консултация
Обект на процедурата: 
Услуги

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: