Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
20.07.2018 г.
Наименование: 

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Разработване на проект на концепция за развитие на високоскоростна и свръх-високоскоростна свързаност и изграждане на мобилни мрежи от 5-то поколение (5G) с времеви хоризонт 2025 г.“

Удължен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 09.08.2018 г., 17:30 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 

чл. 188, ал. 2 от ЗОП

ID № на Информацията за удължаване  9079328

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 06.08.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Обявление

Документация

Изменение

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: