Номер в РОП: 
Статус: 
Прекратена
Дата на създаване на електронната преписка: 
22.10.2018 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет: „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“

Съобщение

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме Ви, че с Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация с рег. № РД-14-92/23.11.2018 г., на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП, срокът за получаване на оферти е удължен до 17:30 часа 03.12.2018 г.

Във връзка с удълженият срок, отварянето на офертите ще бъде на 04.12.2018 г. от 14:00 часа.

Удължен срок за подаване на документи: 
понеделник, 03.12.2018 г., 17:30 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 

на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 22.11.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Услуги

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: