Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
29.10.2018 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС"

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 13.12.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Услуги

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: