Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
12.11.2018 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка и инсталиране на 10 автоматични станции за измерване на водното ниво“

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 18.12.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: