Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
03.01.2019 г.
Наименование: 

Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 24.01.2019 г., 17:30 ч.
Вид: 
Публично състезание
Обект на процедурата: 
Услуги

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: