Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
15.07.2019 г.
Наименование: 

Открита процедура с предмет: „Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“

Удължен срок за подаване на документи: 
вторник, 24.09.2019 г., 17:30 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 

чл. 100, ал. 7, т.1 от ЗОП

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 03.09.2019 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Решение

Обявление

Документация

Разяснения

Изменение

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: