Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
23.05.2019 г.
Наименование: 

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии за 2018 година“

Удължен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 06.06.2019 г., 17:30 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 

чл. 188, ал. 2 от ЗОП
ID № на Информацията за удължаване 9088800

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 03.06.2019 г., 17:30 ч.
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Обявление

Документация

Изменение

Възлагане/ прекратяване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: