Дата на създаване на електронната преписка: 
05.06.2019 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет: „Инвестиционно проектиране на строеж: „Реконструкция на административната сграда на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – ул. „Дякон Игнатий“ № 11“

Вид: 
Пазарна консултация

Приложения

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП и чл. 29, ал. 1 от ПП ЗОП

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: