Номер в РОП: 
Статус: 
Прекратена
Дата на създаване на електронната преписка: 
06.08.2019 г.
Наименование: 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и доставка на климатични системи“

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 28.08.2019 г., 17:30 ч.
Вид: 
Публично състезание
Обект на процедурата: 
Доставки

Работа на комисията

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: