Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
07.10.2019 г.
Наименование: 

Открита процедура с предмет: „Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 12.11.2019 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Услуги

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: