Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
05.08.2019 г.
Наименование: 

Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“

Вид: 
Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: 
Доставки

Откриване

Възлагане/ прекратяване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: