Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
14.08.2019 г.
Наименование: 

Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализиране на програмния код на системата за документооборот EVENTIS R7/2016 с всички подобрени функции, добавяне на нови модули, създаване на криптирани копия със защита и контрол на достъпа до резервните и 12 (дванадесет) месечна поддръжка на системата"

Вид: 
Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: