Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
07.12.2020 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на специализирани юридически писмени преводачески услуги по международни/арбитражни дела за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по условията на Рамково споразумение на ЦОП с рег. № СПОР-8/04.06.2020 г.“ - публикувана под № 1739 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки

Забележка: Вътрешният конкурентен избор е по чл. 82, ал. 1 от ЗОП.

Вид: 
Вътрешен конкурентен избор
Обект на процедурата: 
Услуги

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: