Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
12.12.2016 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за обект “Преустройство на IV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко“ № 6“ за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 06.02.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Откриване

Решение

Обявление

Документация

Разяснения

Възлагане/ прекратяване

Решение за възлагане

Договор

Информация

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: