Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
01.11.2016 г.
Наименование: 

Обява за обществена поръчка с предмет: „Надграждане и развитие на Географска информационна система на МТИТС“

Удължен срок за подаване на документи: 
петък, 11.11.2016 г., 17:30 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 

Рег. № 14-00-1506/ 08.11.2016 г.

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 11.11.2016 г., 17:30 ч.
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Услуги

Работа на комисията

Протоколи

Възлагане/ прекратяване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: