Дата на създаване на електронната преписка: 
04.11.2016 г.
Наименование: 

Покупка на кораб за маркиране на корабоплавателния път

Споразумение за съвместно възлагане между МТИТС и ИАППД

Вид: 
Пазарна консултация
Обект на процедурата: 
Услуги

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: