Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
09.11.2016 г.
Наименование: 

Покана за представяне на оферта с предмет: „Надграждане на използваната в момента информационна система за документооборот и управление на работния поток „EVENTIS R7/2011“ с версия “EVENTIS R7/2016“

Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Работа на комисията

Протоколи

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: