Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
04.03.2017 г.
Наименование: 

Открита процедура с предмет: „Покупка на маркиращ кораб“

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 09.05.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: