Дата на създаване на електронната преписка: 
24.11.2016 г.
Наименование: 

Разработване на идейна концепция, дизайн и изготвяне на аудио-визуални рекламни формати за популяризиране на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020

Вид: 
Пазарна консултация

Приложения

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП и чл. 29, ал. 1 от ПП ЗОП

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: