Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
12.01.2017 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет: Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-48/30.12.2016 г.

Вид: 
Вътрешен конкурентен избор
Обект на процедурата: 
Доставки

Откриване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: