Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
06.03.2017 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет „Покупка на малък кораб за специализирани измервания”

По проект FAIRway Danube, финансиран от МСЕ, сектор „Транспорт“, споразумение за финансиране № INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119.

Електронна връзка с публикуваните на 22.08.2016 г.  пазарни консултaции за процедура с предмет: „Покупка на малък кораб за специализирани измервания”

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 24.04.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: