Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
28.02.2017 г.
Наименование: 

Обява за обществена поръчка с предмет: "Извършване на хамалски услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията"

Удължен срок за подаване на документи: 
понеделник, 20.03.2017 г., 17:30 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 

чл. 188, ал. 2 от ЗОП

Номер в РОП: 9062367

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 20.03.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Услуги

Възлагане/ прекратяване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: