Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
29.06.2017 г.
Наименование: 

Открита процедура с предмет: „Надграждане на съществуващата в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) телефонна централа Siemens HiCom 300, чрез доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ново поколение, съвместима с настоящата Siemens HiCom 300 IP телефонна централа с всички необходими лицензи и оборудване; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на „Изнесен капацитет“ за 96 цифрови/IP абонати и 4 аналогови линии, съвместим с предлаганата IP телефонна централа за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“; доставка на 65 IP телефонни апарата за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“

със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Надграждане на съществуващата в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) телефонна централа Siemens HiCom 300 чрез доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ново поколение, съвместима с настоящата Siemens HiCom 300 IP телефонна централа с всички необходими лицензи и оборудване“

Обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на „Изнесен капацитет“ за 96 цифрови/IP абонати и 4 аналогови линии, съвместим с надградената Siemens HiCom 300 IP телефонна централа, за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“

Обособена позиция № 3 – „Доставка, настройка и въвеждане в експлоатация на 65 нови IP телефонни апарата за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 03.08.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Работа на комисията

Протоколи

Доклад

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: