Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
13.04.2017 г.
Наименование: 

Обява за обществена поръчка с предмет: „Подновяване на хардуерна и софтуерна поддръжка на мрежово оборудване състоящо се от устройства по външния периметър. Надграждане на функционалност“

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 25.04.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Услуги

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: