Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
09.05.2017 г.
Наименование: 

Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и намиращите се в тях движими вещи“

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 08.06.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Решение

Покана

Документация

Становища

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: