Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
28.07.2017 г.
Наименование: 

Обява за обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи - Правителствена ВИП-А зала, Летище София“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 14.08.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Строителство

Откриване

Обявление

Документация

Работа на комисията

Възлагане/ прекратяване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: