Номер в РОП: 
Статус: 
Прекратена
Дата на създаване на електронната преписка: 
15.08.2017 г.
Наименование: 

Обява за обществена поръчка с предмет: „Публикуване на обяви и съобщения в национални и чуждестранни медии за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и за дейността на дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“

Удължен срок за подаване на документи: 
понеделник, 04.09.2017 г., 17:30 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 

чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Номер в РОП: 9067846

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 04.09.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Обявление

Документация

Изменение

Решение за прекратяване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: