Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
08.12.2017 г.
Наименование: 

Обява за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти на имоти, управлявани от МТИТС“

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 02.01.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Строителство

Работа на комисията

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: