Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
1361 20.08.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., прилагане на задълбочени анализи и представяне на резултатите от проучванията чрез съвременни методи“
Номер в РОП: 9079841
1337 03.08.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „ Доставка и монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-7/15.03.2018 г.
Номер в РОП:
1314 20.07.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Разработване на проект на концепция за развитие на високоскоростна и свръх-високоскоростна свързаност и изграждане на мобилни мрежи от 5-то поколение (5G) с времеви хоризонт 2025 г.“
Номер в РОП: 9078748
1285 13.07.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-12/05.06.2017 г.
Номер в РОП:
1284 13.07.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-11/05.06.2017 г.
Номер в РОП:
1137 05.07.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на леки автомобили“
Номер в РОП: 00042-2018-0005
1242 12.06.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява с предмет: "Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година"
Номер в РОП: 9077140
1238 12.06.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на консултант, осъществяващ дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“
Номер в РОП: 9077139
1198 21.05.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на интегрирана система за корабна инспекция – софтуерен пакет с електронна база данни и оборудване”
Номер в РОП: 00042-2018-0004
1165 27.04.2018 г. Събиране на оферти с обява | Прекратена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година“
Номер в РОП: 9075446

Страници