Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
1285 13.07.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-12/05.06.2017 г.
Номер в РОП:
1284 13.07.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-11/05.06.2017 г.
Номер в РОП:
1137 05.07.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на леки автомобили“
Номер в РОП: 00042-2018-0005
1242 12.06.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява с предмет: "Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година"
Номер в РОП: 9077140
1238 12.06.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на консултант, осъществяващ дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“
Номер в РОП: 9077139
1198 21.05.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на интегрирана система за корабна инспекция – софтуерен пакет с електронна база данни и оборудване”
Номер в РОП: 00042-2018-0004
1165 27.04.2018 г. Събиране на оферти с обява | Прекратена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година“
Номер в РОП: 9075446
1149 24.04.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
1090 10.04.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-6/09.03.2018 г.
Номер в РОП:
1089 10.04.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-5/09.03.2018 г.
Номер в РОП:

Страници