Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
530 30.03.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: "Разработване на идейна концепция, дизайн и изготвяне на аудио-визуални рекламни формати за популяризиране на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020"
Номер в РОП: 9062848
483 13.03.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: "Техническа помощ за подпомагане на процеса за управление на риска в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията"
Номер в РОП: 9062266
450 09.03.2017 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура с предмет: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100“
Номер в РОП: 00042-2017-0004
428 06.03.2017 г. Открита процедура | Възложена Обществена поръчка с предмет „Покупка на малък кораб за специализирани измервания”
Номер в РОП: 00042-2017-0003
328 04.03.2017 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура с предмет: „Покупка на маркиращ кораб“
Номер в РОП: 00042-2017-0002
454 28.02.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: "Извършване на хамалски услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията"
Номер в РОП: 9061896
313 17.01.2017 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“
Номер в РОП: 00042-2017-0001
402 12.01.2017 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-48/30.12.2016 г.
Номер в РОП:
389 05.01.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Участие в провеждането на конкурси за назначаване на служители в дирекция „Звено за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Номер в РОП: 9060468
354 13.12.2016 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”
Номер в РОП: 9059892

Страници