Вътрешен конкурентен избор

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Адрес в РОП
1955 30.09.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-7/15.03.2018 г.
Номер в РОП:
1804 03.07.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Oбщественa поръчкa с предмет: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Canon (Канон) за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. по Рамково споразумение с рег. № СПОР-5/18.04.2019 г.
Номер в РОП:
1805 03.07.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Oбщественa поръчкa с предмет: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. по Рамково споразумение с рег. № СПОР-8/18.04.2019 г.
Номер в РОП:
1739 01.07.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-8/18.04.2019 г. публикувана под № 1360 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
1736 01.07.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-5/18.04.2019 г.
Номер в РОП:
1738 01.07.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-7/18.04.2019 г. публикувана под № 1482 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
1720 16.05.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-12/05.06.2017 г. - публикувана под № 1266 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
1721 16.05.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана под № 1285 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Номер в РОП:
1710 14.05.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „“Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-4/18.04.2019 г.
Номер в РОП:
1709 14.05.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-10/23.04.2019 г.
Номер в РОП:

Страници