Вътрешен конкурентен избор

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Адрес в РОП
1721 16.05.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана под № 1285 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Номер в РОП:
1710 14.05.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „“Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-4/18.04.2019 г.
Номер в РОП:
1709 14.05.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-10/23.04.2019 г.
Номер в РОП:
1578 31.01.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-23/28.12.2018 г.
Номер в РОП:
1337 03.08.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „ Доставка и монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-7/15.03.2018 г.
Номер в РОП:
1285 13.07.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-12/05.06.2017 г.
Номер в РОП:
1284 13.07.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-11/05.06.2017 г.
Номер в РОП:
1149 24.04.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
1090 10.04.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-6/09.03.2018 г.
Номер в РОП:
1089 10.04.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-5/09.03.2018 г.
Номер в РОП:

Страници