Вътрешен конкурентен избор

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Адрес в РОП
1013 23.01.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-30/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
1012 23.01.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-29/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
1011 18.01.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Прекратена Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
673 03.07.2017 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-8/16.05.2017 г.
Номер в РОП:
671 03.07.2017 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-9/30.05.2017 г.
Номер в РОП:
402 12.01.2017 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-48/30.12.2016 г.
Номер в РОП:

Страници