Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Адрес в РОП
1238 12.06.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на консултант, осъществяващ дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“
Номер в РОП: 9077139
1165 27.04.2018 г. Събиране на оферти с обява | Прекратена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година“
Номер в РОП: 9075446
1091 10.04.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. ”Дякон Игнатий” № 11”
Номер в РОП: 9074734
941 08.12.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти на имоти, управлявани от МТИТС“
Номер в РОП: 9071354
928 01.12.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен) за предоставяне на концесия върху обект „Летище Балчик за обслужване на търговски операции с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса до 5700 кг. или с пътниковместимост до 19 седалки“ и проекти на обосновка на концесията по чл. 21 от ЗК, решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия по чл. 39 от ЗК, документация за участие в открита процедура за предоставяне на концесия и концесионен договор“
Номер в РОП: 9071049
879 10.11.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията"
Номер в РОП: 9070212
845 26.10.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Извършване на техническа асистенция по проект „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (РИС)“
Номер в РОП: 9069682
767 15.08.2017 г. Събиране на оферти с обява | Прекратена Обява за обществена поръчка с предмет: „Публикуване на обяви и съобщения в национални и чуждестранни медии за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и за дейността на дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
Номер в РОП: 9067321
736 28.07.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи - Правителствена ВИП-А зала, Летище София“
Номер в РОП: 9066755
695 13.07.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2016 година“
Номер в РОП: 9066254

Страници