ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Връзки » Международни организации

Международни организации

Международни институции, свързани с транспорта /организации, програми, инициативи/

Международни институции и програми, финансиращи проекти на транспортния отрасъл на Република България


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени