ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Дружества

Списък на дружествата, в които Министeрство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е мажоритарен собственик и списък на държавните предприятия

 

НАИМЕНОВАНИЕ И СТАТУТ

Държавен дял (%)

ДРУЖЕСТВА

 

1

„Холдинг БДЖ” ЕАД

100%

2

Летище София ЕАД

100%

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

3

Летище Пловдив ЕАД

100%

4

Летище Горна Оряховица ЕАД

100%

5

Български морски квалификационен център ЕАД

100%

6

Пристанище Варна ЕАД

100%

7

Пристанище Бургас ЕАД

100%

8

Пристанищен комплекс Русе ЕАД

100%

9

Пристанище Видин ЕООД

100%

10

Български пощи ЕАД

100%

11

Транспортен диагностично-консултативен център Бургас ЕООД

100%

12 Многопрофилна болница за активно лечение Варна

100%

13

Информационно обслужване АД 99.495%


ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1

НК Железопътна инфраструктура

100%

2

ДП "Съобщително строителство и възстановяване"

100%

3

ДП - Транспортно строителство и възстановяване

100%

4

ДП - Ръководство на въздушно движение

100%

5 ДП "Пристанищна инфраструктура" 100%

© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени