ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Политика в областта на широколентовия достъп

Концепция за изпълнение на инвестиционен проект за широколентов достъп
Голям размер

Концепция за изграждане и отдаване за поддръжка и експлоатация на регионални мрежи за широколентов достъп в отдалечени и селски райони  (1.44 MB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени