ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Политика в областта на широколентовия достъп

Добри практики
Голям размер

Citynet Amsterdam: an application of the market economy investor principle in the electronic communications sector (213.69 KB)

The State as a market investor: FTTH, PPP and the Amsterdam Citynet case  (1.61 MB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени