ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Отворени данни » Проучване и анализ в областта на отворените данни

Резултат от анализа на анкетираните български ведомства за състоянието на процеса по отваряне на данните към 30 май 2015г.

Голям размер

Резултат от анализа на анкетираните български ведомства за развитие на процеса по отваряне на данни


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени