ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Информационни технологии » Политики » Информационно общество » WSIS

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) организира онлайн консултация с всички заинтересовани страни относно обществената политика по въпросите на интернет

Голям размер

Информираме ви, че Международният съюз по далекосъобщения (МСД) организира онлайн консултация с всички заинтересовани страни относно обществената политика по въпросите на интернет, с цел да се обсъди създаването на точки за обмен на интернет трафик (Internet Exchange Points (IXPs) за подобряване на свързаността, повишаване на качеството на услугите, увеличаване на мрежовата стабилност и устойчивост, насърчаване на конкуренцията и намаляване на разходите за взаимно свързване.

Информация относно консултацията можете да намерите тук: http://www.itu.int/en/council/cwg-internet/Pages/consultation-june2015.aspx.

Моля в срок до 15 август 2015 г. и в рамките на вашата компетентност да ни предоставите вашите становища, както и нформация за проблеми, предизвикателства и добри практики, с оглед да изпратим в МСД обобщена позиция по темата. Адресирайте писмата си до МТИТС, дирекция „Информационни технологии“ или на и-мейл adimova@mtitc.government.bg и rantonova@mtitc.government.bg.

За консултация: Анелия Димова, експерт по Политика в Информационното общество, тел. 02/949 2250

Приноси към консултацията


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени