ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини

Проектите на МТИТС за електронна идентичност и автоматичен обмен на данни между администрациите получиха награди за добри практики от ОПАК 23.10.2013
Голям размер

Два от проектите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) в областта на електронното управление получиха награди за добри практики от Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Проект К10-31-1/07.09.2010г. „Развитие на административното обслужване по електронен път“ и проект К11-32-1/20.09.2011 „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство“ се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”. Те са на обща стойност близо 30 милиона лева.

В рамките на приключилите дейности, е създаден регистър на електронна идентичност на потребителите и е внедрена централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност. Това каза по време на церемонията за връчване на наградите главният секретар на МТИТС Иван Марков.

Продължава работата по „свързването“ на 34 регистъра и информационни системи на централната администрация. Създадени са 24 електронни услуги за граждани, както и 50 електронни административни услуги за Столична община. Разработени и внедрени са 10 електронни административни услуги за община Пловдив, каза по време на церемонията за връчване на наградите главният секретар на министерството Иван Марков.

МТИТС е бенефициент по 4 проекта, финансирани по ОП ”Административен капацитет” на обща стойност над 50 млн. лева. Преди броени дни бе сключен договор за проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство, с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” на стойност над 20 млн. лв. Дейностите предвиждат разработване на нови секторни и комплексни електронни услуги, както и изграждане на е-здравеопазване, е-образование, е-възлагане и е-правосъдие.  

 

Емилия Филчева, Пресцентър,
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
Тел: 02/ 9409 434
0887 884 880
e-mail: ephilcheva@mtitc.government.bg
e-mail: press@mtitc.government.bg


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени