ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини

Стартират е-усуги за киберсигурност по проект на МТИТС 08.09.2014
Голям размер

Четири електронни услуги, свързани с киберсигурността, вече са достъпни на надградения портал за мрежова и информационна сигурност. Те са свързани основно с превантивни действия от страна на администрацията, по отношение на информационната сигурност. Държавните институции вече могат да получават автоматизирани бюлетини за заплахи за техните информационни системи, като информацията ще съдържа и съответни препоръки за противодействие. Потребителите на новите електронни услуги ще бъдат улеснени при уведомяването за инциденти в техните мрежи.

През последните години, киберсигурността придобива нарастващо значение в модерните икономики и държавното управление не само в глобален, но и в национален мащаб, заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Спасов. Той откри обучение на служителите от министерствата, които ще ползват новите е-услуги чрез портала за мрежова и информационна сигурност, организирано от Правителственият център за реагиране при инциденти в информационната сигурност. Основната дейност на центъра е да подпомага публичната администрация в извършването на проактивни дейности за намаляване рисковете от инциденти в информационната сигурност и да асистира при разрешаването им, в случай на възникване.

От началото на годината до края на август, има регистрирани над 1800 опити за преодоляване на механизмите за сигурност на информационните системи в и от българското Интернет пространство, като например кражба на пароли, прикачване на вируси и други. През тази година 244 от  случаите са били с висока степен на заплаха – към държавни институции, големи организации и предприятия. През 2013 година сигналите са били над 9000. Не са установени щети и поражения вследствие на тези опити.

36% от атаките са от вида „зловреден софтуер“, който нанася щети и поврежда работоспособността на даден компютър, съобщи заместник-министър Спасов. При тях има 4 пъти увеличение в сравнение с миналата година. Софтуерът е направен, така че да се инсталира на компютрите на потребителите и да се саморазмножава, прехвърляйки се на други машини. Вирусите често се разпространяват чрез прикачени към електронни съобщения файлове. 25 % от заплахите са свързани с „отказ от услуги“(масирани атаки към сървър или компютър).

Целта на обучението, което се проведе днес, е да запознае отговорниците по мрежова и информационна сигурност в министерствата с новите функционални възможности на портала. Работна среща бе  организирана от Националния център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност (GovCERT България) към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ЕСМИС).

 

Надграждането на портала за мрежова и информационна сигурност е резултат от успешното приключване на проект № К11-32-1/20.09.2011 г. „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”, на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. ИА ЕСМИС беше бенефициент по Дейност 2 „Надграждане на портала за мрежова и информационна сигурност с нови функционалности“, към Обособена позиция № 3: „Изграждане на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт (ЕЗК)”.


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени