Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 512 от 1.12.2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България 12.10.2015
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

Инструкция № 512 от 1.12.2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България ще бъде заменена с наръчник, който ще е общодостъпен на интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Проектът на наръчник за радиотелефонна фразеология е разработен от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“. С него са изпълнени изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 г. на Комисията от 26 септември 2012 година за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и Регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010.

Наръчникът е в съответствие със стандартите и препоръчителните практики, посочени в Анекс 10 на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), както и с процедурите, съдържащи се в следните документи на ИКАО и Евроконтрол: ICAO Doc 9432, ICAO Doc 4444, ICAO Doc 7030, Eurocontrol AFIS Manual, Edition 1.0, Eurocontrol Specifications for Harmonized Rules for Operational Air Traffic (OAT) under Instrument Flight Rules (IFR) inside Controlled Airspace of the ECAC Area (EUROAT), Edition 2.0.

При изготвянето на нарчника са съобразени изискванията на Наредба № 2 от 10.03.1999 г. за правилата за полети, Наредба № 3 от 7.03.2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване, Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България, както и на Инструкция № 4444 от 14.06.2007 г. за управление на въздушното движение.

 

Пълният текст на проекта на Инструкция за отмяна на Инструкция № 512 от 1.12.2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България (обн., ДВ, бр. 5 от 2007 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Христо Гунчев – старши инспектор,  Дирекция Летища, авиационна сигурност и аеронавигационно обслужване,
тел.: 02/9371043,
e-mail: hgunchev@caa.bg

 

Приложение
 Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 512 от 1.12.2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България (13.66 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Ноември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed