Новини
cef_logo.jpg
Български проект за безопасен интернет спечели конкурс по Механизма за свързване на Европа
26.07.2016
Проект за продължаване на дейността на Националния център за безопасен интернет спечели финансиране по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“. Предложението на Фондация „Приложни и...
V_Borisov_1.jpg
МТИТС се обърна към електронния форум на експертите в е-управлението за приоритетите на българското председателство на ЕС
23.07.2016
Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов се обърна към електронния форум на експертите, ангажирани с електронното управление за обсъждане на един от ...
2_1_1.jpg
Ивайло Московски: Провеждаме индивидуална политика към различния тип инфраструктура
22.07.2016
В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията провеждаме индивидуална политика към различния тип инфраструктура. Това заяви министър Ивайло Московски, по време на работна ср...
DSC_1154.JPG
Седем пъти повече български ИКТ проекти са признати за добри практики от Международния съюз по далекосъобщения
22.07.2016
Двадесет български ИКТ проекти са включени като добри практики в изданието на Международния съюз по далекосъобщения за 2015 г. WSIS Stocktaking Report 2015. Това е седем пъти повече в сравнение с мина...
Още Новини
Обществено обсъждане
P3145935.JPG
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
22.07.2016
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.     МОТИВИ...
P2_Building_MTITC.jpg
Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС)
15.07.2016
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че е изготвен проект на изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС). ...
P3145936.JPG
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
08.07.2016
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.     МОТИВИ ...
DSC_1153.JPG
Проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение между Изпълнителна агенция „Морска администрация” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „Дирекция по международно публично право“ към Федералния департамент по външни работи на Конфедерация Швейцария
07.07.2016
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.     МОТИВИ ...
Още Обществено обсъждане
Профил на купувача
Информация за обществените поръчки до 14.04.2016 г.
Информация за обществените поръчки до 14.04.2016 г. може да намерите на следния адрес: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=503...
Обща информация за възложителя
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА Партиден номер в Регистъра на обществените поръчки - 0042 Официална страница в интернет: https://www.mtitc.government.bg/ ...
Удостоверяване на време в Профила на купувача
Удостоверението за време е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент. Квитанциите могат да се използват за отчитане на извършена работа към даден мо...
Още Профил на купувача
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed