Вие сте тук

Хоризонт Европа (2021-2027)

12.05.2021

С Регламент (ЕС) 2021/695 се създава Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г. Бюджетът за седемгодишния период е над 86 млрд. евро за укрепване на научната и технологична база на ЕС и за стимулиране на иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места в Европа.

Subscribe to Хоризонт Европа (2021-2027)